Nhà vệ sinh di động thép Alu

Nhà vệ sinh di động Thép Alu
-Nhà vệ sinh có một bể nước sạch 400 lít và một bể thải 500 lít