Nhà vệ sinh di động đơn Composite DVS -03

Nhà vệ sinh di động đơn Composite DVS -03
Mã sản phẩm: DVS -03
Kích thước nhà vệ sinh cụ thể:
Chiều sâu : 900 mm
Chiều dài: 1350 mm
Chiều cao: 2600 mm
-Nhà vệ sinh có một bể nước sạch 350 lít và một bể thải 500 lít