Nhà vệ sinh di động đơn Composite DVS -01

Nhà vệ sinh di động đơn Composite DVS -01
Mã sản phẩm: DVS -01
Kích thước nhà vệ sinh cụ thể:
Chiều sâu : 900 mm
Chiều dài: 1100 mm
Chiều cao: 2400 mm
-Nhà vệ sinh có một một bể thải 500 lít