Nhà vệ sinh di động đôi Composite DVS -04

Nhà vệ sinh di động đôi Composite DVS -04
Mã sản phẩm: DVS -04
Kích thước nhà vệ sinh cụ thể:
Chiều sâu : 1350 mm
Chiều dài: 1800 mm
Chiều cao: 2600 mm
-Nhà vệ sinh có 02 bể nước sạch 350 lít và có 02 bể thải 500 lít