Nhà vệ sinh di động đôi Composite DVS -2B

Nhà vệ sinh di động đôi Composite DVS -2B
Mã sản phẩm: DVS -2B
Kích thước nhà vệ sinh cụ thể:
Chiều sâu : 900 mm
Chiều dài: 2600 mm
Chiều cao: 2450 mm
-Nhà vệ sinh có 02 bể nước sạch 400 lít, có 02 bể thải 500 lít