Trang chủ

THÙNG RÁC INOX

THÙNG RÁC NHỰA HDPE

Mã: DD – 1100BX
Màu sắc: xanh
Mã: DD – 660BX
Màu sắc:
Mã: DD – 240SCHAEFER
Màu sắc: Xanh lá, vàng, cam
Mã: DD – 240BX
Màu sắc: Xanh lá, vàng, cam, đỏ, đen, trắng
Mã: DD – 150BX
Màu sắc: xanh lá
Mã: DD – 120NH
Màu sắc: Xanh lá, vàng, cam
Mã: DD – 120ĐC
Màu sắc: Xanh lá, vàng
Mã: DD – 120BX
Màu sắc: Xanh lá, vàng, cam, đỏ, đen, trắng

xe gom rác

THÙNG RÁC NHỰA COMPOSITE

Mã: COM-1500
Màu sắc: ghi xám, xanh lơ , đỏ đun...
Mã: CC-01
Màu sắc: Tùy chọn
Mã: CH – 01
Màu sắc: Tùy chọn
Mã: COM – 60x3
Màu sắc: Tùy chọn

BỐT GÁC - NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG

Mã:
Màu sắc: Xanh dương, vàng, đen, trắng
Mã:
Màu sắc: Xanh dương, vàng, đen, trắng
Mã: DT – 660YT
Màu sắc: Xanh lá, vàng, đen, trắng
Mã: DT – 240YT
Màu sắc: Xanh lá, vàng, đen, trắng
Mã: DT – 120YT
Màu sắc: Xanh lá, vàng, đen, trắng
Mã: DT – 60ĐC
Màu sắc: Xanh lá, vàng, đen, trắng
Mã: DT-60
Màu sắc: Xanh lá, vàng, đen, trắng
Mã: DT-30
Màu sắc: Xanh lá, vàng, đen, trắng