Cabin bảo vệ thép mái composite

Cabin bảo vệ thép mái composite
Mã sản phẩm: MT-01
Kích thước tiêu chuẩn:
+ D x R x C = 1200 x 2000 x 2400 mm
Kích thước khác: Tùy chọn đặt hàng