Cabin bảo vệ inox BDI-07 cao cấp (kính cong)

Cabin bảo vệ inox BDI-07 cao cấp (kính cong)
Mã sản phẩm: BDI-07
Kích thước tiêu chuẩn:
+ D x R x C = 1200 x 2000 x 2600 mm
Kích thước khác: Tùy chọn đặt hàng