Cabin bảo vệ khung inox ốp Alu BDI-04

Cabin bảo vệ khung inox ốp Alu BDI-04
Mã sản phẩm: BDI-04
Kích thước tiêu chuẩn:
+ D x R x C = 1200 x 1200 x 2300 mm
+ D x R x C = 1200 x 1500 x 2300 mm
+ D x R x C = 1500 x 1500 x 2300 mm
+ D x R x C = 1500 x 2000 x 2300 mm
……………
Kích thước khác: Tùy chọn đặt hàng