Cabin bảo vệ thép Alu BOD-01

Cabin bảo vệ thép Alu BOD-01 (Mái bo tròn)
Mã sản phẩm: BOD-01
Kích thước tùy chọn theo nhu cầu khách hàng:
+ D x R x C = 1200 x 1200 x 2300 mm
+ D x R x C = 1200 x 1500 x 2300 mm
+ D x R x C = 1500 x 1500 x 2300 mm
+ D x R x C = 1500 x 2000 x 2300 mm
…….