Cabin bảo vệ inox BDI-05 cao cấp (kính cong)

Cabin bảo vệ inox BDI-05 cao cấp (kính cong)
Mã sản phẩm: BDI-05
Kích thước tiêu chuẩn:
+ D x R x C = 1200 x 2000 x 2400 mm
Kích thước khác: Tùy chọn đặt hàng