Cabin bảo vệ inox BDI-01 (Mái tròn)

Cabin bảo vệ inox BDI-01 (Mái tròn)
Mã sản phẩm: BDI-01
Kích thước tiêu chuẩn:
+ D x R x C = 1200 x 1500 x 2400 mm
Kích thước khác: Tùy chọn đặt hàng