Cabin bảo vệ inox BDI-01 (Mái vuông)

Cabin bảo vệ inox BDI-01 (Mái vuông)
Mã sản phẩm: BDI-02
Kích thước tiêu chuẩn:
+ D x R x C = 1200 x 1200 x 2400 mm
Kích thước khác: Tùy chọn đặt hàng