Nhà vệ sinh di động ba buồng Composite DVS -05

Nhà vệ sinh di động ba buồng Composite DVS -05
Mã sản phẩm: DVS -05
Kích thước mỗi buồng như sau : 950 x 1300 x 2450 mm
-Nhà vệ sinh ba buồng có bể nước sạch 800 lít và bể nước thải là 1000 lít sử dụng.