Nhà vệ sinh di động đơn Composite DVS -01B

Nhà vệ sinh di động đơn Composite DVS -01B
Mã sản phẩm: DVS -01B
Kích thước nhà vệ sinh cụ thể:
Chiều sâu : 900 mm
Chiều dài: 1300 mm
Chiều cao: 2450 mm
-Nhà vệ sinh có một bể nước sạch 400 lít và một bể thải 500 lít