Nhà vệ sinh di động bằng inox

Nhà vệ sinh di động bằng inox
-Nhà vệ sinh có một bể nước sạch 400 lít và một bể thải 500 lít