Thùng rác 20 lít nắp lật

Thùng rác 20 lít nắp lật
Mã sản phẩm: NL – 20
Dung tích sử dụng : 20 lít
Kích thước tiêu chuẩn : 320  x 270 x 520 mm
– Thùng rác nắp lật một bên, tự cân bằng khi vứt rác.