Thùng rác 10 lít nắp lật

Thùng rác 10 lít nắp lật
Mã sản phẩm: NL – 10
Dung tích sử dụng : 10 lít
Kích thước tiêu chuẩn : 240  x 200 x 390 mm
– Thùng rác nắp lật một bên, tự cân bằng khi vứt rác.