Hộp sắc nhọn 1,5 lít hoặc 2 lít

Hộp sắc nhọn 1,5 lít hoặc 2 lít
Mã sản phẩm: DYT- 1,5
Mã sản phẩm: DYT- 2
Chất liệu của sản phẩm được làm nhựa HDPE, có nắp và ô để vứt dụng cụ sắc nhọn sau khi sử dụng vào theo đúng tiêu chuẩn Bộ Y Tế