Hộp giấy an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng Duplex

Hộp giấy an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng Duplex
Mã sản phẩm: DYT- Duplex
– Kích thước loại 03 lít: 120 x 150 x 270 mm
– Kích thước loại 05 lít: 150 x 250 x 310 mm