Xe gom rác 400 lít nhựa HDPE

Xe gom rác 400 lít nhựa HDPE
Mã sản phẩm: DG-400HDPE
Kích Thước:
– D x R x C = 1200 x 820 x 910 mm