Cọc chắn inox dây trùng (Không dây)

Cọc chắn inox dây trùng (Không dây)
Kích thước: Đk = 51 mm x (H) 915 mm
Cột inox trắng