Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 80TĐ
Màu sắc: Tùy chọn