Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 80x2
Màu sắc: Tùy chọn