Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: DD – 1100BX
Màu sắc: xanh