Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 800
Màu sắc: Tùy chọn