Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 75
Màu sắc: Tùy chọn