Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 50
Màu sắc: Đặt màu tùy chọn