Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 1000
Màu sắc: Tùy chọn