Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 500
Màu sắc: Tùy chọn