Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 120BX
Màu sắc: Tùy chọn