Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 80BX
Màu sắc: Tùy chọn