Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM-55
Màu sắc: Tùy chọn