Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 100BX
Màu sắc: Tùy chọn