Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: CH – 01
Màu sắc: Tùy chọn