Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 60x3
Màu sắc: Tùy chọn