Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 90
Màu sắc: Tùy chọn