Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 660
Màu sắc: Tùy chọn