Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: COM – 110
Màu sắc: Tùy chọn