Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: BOD-08
Màu sắc: Tùy chọn