Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: BOD-07
Màu sắc: Tùy chọn