Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: BOD-1520
Màu sắc: Tùy chọn