Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: BOD-150
Màu sắc: Tùy chọn