Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: BOD-03
Màu sắc: Tùy chọn