Hiển thị kết quả duy nhất

Mã: BOD-2020
Màu sắc: Tùy chọn