Thùng rác inox gạt tàn GA -35N

Thùng rác inox gạt tàn GA -35N
Mã sản phẩm: GA-35N
Kích thước tiêu chuẩn :
(Ø) 380 x (H) 730 mm