Thùng rác inox gạt tàn GA -35B

Thùng rác inox gạt tàn GA -35B
Mã sản phẩm: GA-35B
Kích thước tiêu chuẩn :
(Ø) 300 x (H) 610 mm