Thùng rác inox gạt tàn GA -35A

Thùng rác inox gạt tàn GA -35A
Mã sản phẩm: GA-35A
Kích thước tiêu chuẩn :
(Ø) 250 x (H) 610 mm